الناز شاکردوست Elnaz Shakerdoost

حکیم ارد بزرگ : کودکان سرزمین دروغ ، راستگو نخواهند شد .

شیروان

 

فریب آدمیان ، پستی هولناک در پی دارد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بدگویی از دیگران هنر نیست ، یاد بگیریم که خود ، درستکردار و انسان باشیم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


کسانی که انسانیت را به زیر پا نهاده اند، بی شک در آغوش پستی و رذالت ، فرو افتاده اند . حکیم ارد بزرگ Great

Orod


اُرُد شادی را در بی بندوباری نمی بیند ، شادی آرزوی پاک آدمیان است ، همه باید شادی را به یکدیگر هدیه دهند ، شادی ،

برآیند مهر و  دوستی است ، همانند بزم نوروز که خجسته ترین جشن هاست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


جشن های پیاپی میهنی ، دوستی و مهر را در بین مردم زیاد می کند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


جشن های بزرگ ، انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود . حکیم ارد بزرگ Great Orod


نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش ، خسته است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند ، خودسری است و خودستایی . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 برای گرامیداشت یاد رفتگان ، گیاهی بکاریم ، شیرینی ببخشاییم ، با اشک و سوگواری ، راه به جایی نمی بریم . حکیم

ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 
آرمان را نباید فراموش ساخت ، اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به آن اندیشید . حکیم ارد بزرگ Great

Orod


هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . حکیم ارد بزرگ Great Orod


میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست ، آنچه داریم ، اندازه نیروی کنونی ماست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


کمر راه هم ، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن ، سر در نمی آوریم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است ، که آرمانی را پیگیری می کنیم . حکیم ارد بزرگ Great

Orod


کسی که اندیشه اش ، بازیچه اخبار پراکنده و روزانه است ، هیچ گاه فرصت درست فکر کردن به آرمان زندگی خویش را

ندارد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


خوی آدمی ، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بزرگترین کجرویها را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم . حکیم ارد بزرگ

Great Orod


برای رسیدن به آرمان ، باید از همه نیروهایمان بهره بگیریم ، هر بار که به در بسته ایی رسیدیم ، نباید خویشتن را

سرزنش کنیم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


گام بردار ، راه های تازه ، در آرزوی رسیدن قدم های ما هستند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها ، آیین آموزشی نادرست است.  حکیم ارد بزرگ Great Orod


هیچ پیروزی و شکستی ، همیشگی نیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بیچاره مردمی که قهرمان ندارند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدم شایسته ، کسی است که با وجود داشتن دلی خونین از نامردمی ها ، باز هم مهربان است و یاور . حکیم ارد بزرگ

Great Orod

شیروان

 سخن بزرگان درمورد قضاوت ناحق , انتونی رابینس , جمله زیبای ارد بزگ , جملات پنداموزازبزرگان , حکیم بوزر , سایت مجله موفقیت , جملات برگزیده در مورد طلاق , تصاویر موفقیت , دو مرد عالم جبران خلیل جبران , سخنانی در مورد انگیزه , بیوگرافی باربارا انجلیس , جملات موفقیت , وبلاگ موفقیت , سخنان ارد بزرگ , کتاب لحظه های ناب زندگی ازخانم باربارا انجلس , نوشته.باربارا.انجلیس.در.مورد.ازدواج.بدون.عشق , جملات پندآمیز ازآنتونی رابینز , سخنی پند آموز از باربارا دی آنجلیس , جملات برگزیده راجب زندگی , سخنان حکیمانه درموردتربیت فرزند , جملات زیبا + تبیان , صحبت از بزرگان , سخنان در مورد زندگی زناشویی  , مطالبی از انتونی رابینز , باربارادی انجلس , زیباترین جملات در سایت تبیان ، ارد بزرگ ، حکیم ارد بزرگ ، حکیم اورود بزرگ  ، زندگینامه ارد بزرگ ، سخنرانی درباره ی ارزش عمر ، درگذشت حکیم اردبزرگ ، فایل پی دی اف کتاب سید جمال الدین اسدابادی ، اردبزرگ ، ارد بزرگ , جملات آموزنده بزرگان , سخنان آموزنده ,سخنان عبرت آموز , سخنان بزرگان به مناسبت , بهترین سخنان حکیمانه , جملات کوتاه زیبا 

حکیم ارد بزرگ در شبکه جام جم

سخنرانی پس از 14 سال سکوت

شیروان

 
جهان همواره در حال دگرگونی و شکوفایی است ، نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید همراه بود و بخشی از این

شکوفایی را بر دوش داشت . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آب و هوا ، بر جهان بینی و پبوندهای مردمی اثرگذار است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 سپاسگزاری از دیگران ، نشان فرهمندی و تواناییست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


 اندیشه برتر ، در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد .

حکیم ارد بزرگ Great Orod


هر آدمی ، به اندازه کوششی که می کند ، از داشته های گیتی بهره می برد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


پشیمانی ، اولین گام برای پوزش است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست ، تنها نام آدم را بر خود دارد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


برآیند داشتن خرد ، بینایی و پرواز بیشتر فکر و اندیشه است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رفتار آدمیان در اینترنت ، بسیار انسانی تر از فضای واقعی است ، چرا که بی هیچ چشم داشتی یکدیگر را می ستایند (

لایک می کنند) و به هم مهر می ورزند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدمیان خونریز ، از همه ترسوتر هستند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


جوانان باید بدانند ، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ ، لاجرم نباید همه چیز ، همین آغاز مهیا باشد ، بدون خجالت به کاری

(حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید ، کار و کوشش شما ، درهای پیروزی را ، یکی پس از دیگری ، خواهد گشود .

حکیم ارد بزرگ Great Orod


 پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است . حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 

روان مردگان و زندگان ، در یک گردونه می چرخد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


دوری از آرمان و هدف ، آشفتگی و پریشانی روان ما را در پی دارد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یاد خاطرات غمناک گذشته ، روان ما را از پا در خواهد آورد . حکیم ارد بزرگ

Great Orod


در برف ، سپیدی پیداست ، آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید ، نزدیک ما می شوند ، که در ژرفنای خود ،

نیستی بهمراه دارند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد ، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود ، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر

را از یاد نبریم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


امیدی به آینده آدم هایی که مدام می گویند نمی توانم و یا نمی شود ، نیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براستی بدانیم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدمهای بدکردار ، همگان را برای رسیدن به خواسته های خویش ، ابزار می سازند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم به آسانی ، با نشان دادن توانمندی خویش ، به دست آوریم .  حکیم ارد بزرگ Great

Orod


آنکه نگاه و سخن اش ، لبریز از شادیست ، در دوران سختی نیز ، ماهی های بزرگتری از آب می گیرد . حکیم ارد بزرگ

Great Orod


بهترین گونه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داستانهای پند آموز است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


کودکان سرزمین دروغ ، راستگو نخواهند شد . حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 

احزاب شایسته ، به دنبال تمامیت خواهی سیاسی نیستند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


امید و شوق به زندگی ، پشت دروازه شهر آدمهای تحقیر شده و غمگین نمی ایستد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


از آدمهای خودستایی که آرزوهای شما را به ریشخند می گیرند ، دوری کنید . حکیم ارد بزرگ Great Orod


امید به بهروزی و رشد را از خویش دریغ نکنید . حکیم ارد بزرگ Great Orod


از طبیعت می توان ، امید و شوق به زندگی را آموخت . حکیم ارد بزرگ Great Orod


همواره امیدوار به زندگی بهتر و شرافتمندانه باشید ، هیچگاه توان خویش را انکار نکنید ، خود را دوست بدارید و برای

بهروزی ، کوشش کنید . حکیم ارد بزرگ Great Orod


پیش از آنکه ناراستی ، در درون ما شکافی هولناک پدید آورد ، راستی جوییم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رَد راستی ، رَد خویشتن است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رسواترین آدمها ، فریبکارانند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


تنها مبارزه با ناراستی ها ، به ما ارزش می دهد ، وارون بر این ، همزیستی با تباهی ، سرافکندگی در پی دارد . حکیم ارد

بزرگ Great Orod


ناراستی هایمان را بپذیریم ، چرا که بهانه آوردن ، آنها را دو چندان سنگین می کند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


خشم و زور ، تنها ابزار ناراستی برای ماندن است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدمیان ترسو و ناکارآمد ، خود را در دنیای صوفیانه ، پیروز می بینند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

روزانه‌ها

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

رها ماهرو

 

کتاب سرخ - مجموعه سخنان حکیم ارد بزرگ